Het plan

Het plan is nog in wording. Er wordt nog volop aan gewerkt. Toch schetsen wij hierbij alvast de contouren, zoals die op panelen gepresenteerd zijn op de goedbezochte inloopavond voor belangstellenden op 21 februari jl. in zaal Onder De Hanebalken van restaurant De Eendracht Abcoude.

De beelden die die avond getoond zijn vind je hier.

Groen, water en ruimte

Groen en water spelen een centrale rol in het plan. Het plangebied wordt rondom omgeven door water. Daarmee ontstaat feitelijk een wooneiland. De nieuwe woonwijk wordt ruim opgezet met veel ruimte voor openbaar groen, voet- en fietspaden en plekken om elkaar te ontmoeten in de wijk. Daarnaast komen er ook speelplekken voor kinderen. De straatprofielen zijn dorps ontworpen en er wordt veel aandacht besteed aan toepassing van fraaie materialen voor bestrating, speeltoestellen en straatmeubilair. De kavels van de grondgebonden woningen zijn ruim en lopen waar mogelijk door tot aan het water.

Diversiteit aan woningen

De nieuwbouw die op de BON-gronden wordt gerealiseerd bestaat uit een mix van sociale, midden en vrije sector woningen. Tevens zijn we in gesprek met een groep Abcoudenaren die graag samen willen wonen in een levensloopbestendig appartementengebouw. De vrije sector woningen worden als grondgebonden eengezinswoningen ontwikkeld, in de nabijheid van de bestaande woningen. De appartementen worden in het zuidwestelijke deel van de BON-gronden, verder weg van de bestaande woonwijken, gerealiseerd. Daar komen de appartementen in de sociale en middensector. De appartementengebouwen worden uitgevoerd met maximaal 4 bouwlagen.

Verkeer en parkeren

Verkeer

Wij streven naar een wijk die autoluw is. Het autoverkeer kan op twee plekken de nieuwe wijk in: in het zuiden worden de BON-gronden ontsloten met een entree langs het huidige P&R terrein. In het noord-oosten wordt een ingang gerealiseerd vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan. Voor fietsers en voetgangers worden verschillende entrees gerealiseerd in de vorm van bruggen over het water de wijk in.

Verkeer

Wij streven naar een wijk die autoluw is. Het autoverkeer kan op twee plekken de nieuwe wijk in: in het zuiden worden de BON-gronden ontsloten met een entree langs het huidige P&R terrein. In het noord-oosten wordt een ingang gerealiseerd vanaf de Piet van Wijngaerdtlaan. Voor fietsers en voetgangers worden verschillende entrees gerealiseerd in de vorm van bruggen over het water de wijk in.

Parkeren

Bewoners parkeren op eigen erf of in de, veelal, openbare parkeerhoven. Voor de bewoners van de sociale appartementen en de bezoekers van alle appartementen breiden we het huidige P&R terrein uit met openbare parkeerplaatsen. De bewoners van de appartementen in de middensector parkeren op de privé parkeerhof bij deze appartementen. Bezoek van deze appartementen parkeert op de aan te leggen openbare plaatsen. De grondgebonden eengezinswoningen worden, waar dat kan, voorzien van een parkeerplaats voor de bewoners op eigen erf en van parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers in de nabijgelegen openbare parkeerhoven in de nieuwe wijk. We zorgen dat het aantal parkeerplaatsen dat we realiseren is afgestemd op het aantal woningen en voldoet aan de gemeentelijke parkeernorm.

Parkeren

Bewoners parkeren op eigen erf of in de, veelal, openbare parkeerhoven. Voor de bewoners van de sociale appartementen en de bezoekers van alle appartementen breiden we het huidige P&R terrein uit met openbare parkeerplaatsen. De bewoners van de appartementen in de middensector parkeren op de privé parkeerhof bij deze appartementen. Bezoek van deze appartementen parkeert op de aan te leggen openbare plaatsen. De grondgebonden eengezinswoningen worden, waar dat kan, voorzien van een parkeerplaats voor de bewoners op eigen erf en van parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers in de nabijgelegen openbare parkeerhoven in de nieuwe wijk. We zorgen dat het aantal parkeerplaatsen dat we realiseren is afgestemd op het aantal woningen en voldoet aan de gemeentelijke parkeernorm.

Voorlopige planning